Imetavate emiste 2,5% premiks, 25 kg

Kasutada imetavate emiste sööda valmistamiseks.
Parandab emiste piimakust.